- it

Nauczanie informatyczne

Sprawiać wrażenie by mogło, iż informatyka to dość niedawno włączony wątek w podstawówce, lecz nic bardziej mylnego, albowiem pierwsze ćwiczenia ukazywały się systematycznie w dwóch szkołach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wtedy konwersatoria dokonywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Z kolei w wielostronny zasięg rąk pecety rozpoczęły przybywać w latach 80 XX wieku, wtenczas kompy nadarzyły się globalne jak również ogólnodostępne, zwano je wtedy jednostkowymi komputerami (PC). W roku 1985 wyłącznił się naczelny powszechny program edukacji informatyki w technikach, ułożony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne jak również uprawomocniony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Początkowe treningi w podstawówce były ofiarowane zwłaszcza programowaniu kompów, ze względu na to, iż nie było oprogramowania praktycznego i kształcącego oraz nie bywała jeszcze wtedy sieć komputerowa.

Kiedy później pojawiało się już software faktycznie bardziej przygotowawcze, wtenczas powiększało się zainteresowanie programami. Natomiast w szkole kładziono już większy wpływ na umiejętności wyszukiwania oraz użytkowania wiadomości oraz tak też się dzieje po teraz.